pensioen schoonmaak

Resultaten voor pensioen schoonmaak

Administratienet Schoonmaak Home.
Gasfornuizen
Berekening pensioenfonds Schoonmaak Ondersteuning SALAR Nederland.
BAPI Dienst/ SALAR Digipoort Dienst SDD.
schoonmaakbedrijf amsterdam
Cao-overleg schoonmaak pensioen en ziekteverzuim Cao Schoonmaak en glazenwassersbedrijf cao Schoonmaak Sector Schoonmaak CNV Vakmensen.
Wijzigingen doorgeven Lid worden. Cao Schoonmaak en glazenwassersbedrijf cao Schoonmaak Nieuws. Cao-overleg schoonmaak pensioen en ziekteverzuim. De onderhandelingen over een nieuwe schoonmaak-cao gingen op donderdag 20 februari alweer de zesde ronde in. We zijn opnieuw weinig opgeschoten. Twee belangrijke thema's hebben we behandeld pensioen en ziekteverzuim. In 2015 moet er een nieuwe pensioenregeling komen. Dat moet vanwege nieuwe wetgeving. Tijdens de cao-onderhandelingen moeten we afspreken waaraan een nieuwe pensioenregeling moet voldoen. Er komt een studiecommissie met pensioendeskundigen van CNV Schoonmaak FNV Bondgenoten en de werkgevers.
verlovingsringen
Schoonmaakfonds Als bedrijf niet betaalt worden ze elke dag gebeld APG zet zich in voor een goed en betaalbaar pensioen APG.
Het zijn de prioriteiten voor het fonds Schoonmaak een fonds in een lastige branche. Lees hieronder een deel van het interview. Deelnemers 121.400 actieven 353.600 slapers 18500 gepensioneerden. Belegd vermogen 28 miljard. Dekkingsgraad per eind november 2013 1062%. Regeling middelloon 167% opbouw. Het pensioenfonds Schoonmaak is een fonds in een moeilijk markt. De marges zijn krap de salarissen laag schoonmakers wisselen voortdurend van baan in korte dienstverbanden. Er zijn meer dan 3000 werkgevers in de schoonmaak een paar grote maar ook heel veel kleine en die betalen niet allemaal de premies. Handhaving is heel belangrijk voor ons.
Schoonmaak en Glazenwassersbedrijf Cao FNV.
Wanneer een cao is afgelopen maar er nog geen akkoord is over een nieuwe cao dan is de oude cao van toepassing. Download de cao Schoonmaak en Glazenwassersbedrijf. Schoonmaak en Glazenwassersbedrijf cao 2014-2016.pdf 45649 Kb. Schoonmaak en Glazenwassersbedrijf cao Arbeid en Gezondheid 2012-2015.pdf 46417 Kb. Cao's Sport en Bewegen. Actief voor de FNV.
Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak en Glazenwassersbranche.
Werkdruk en ongewenst gedrag. Gevaarlijke stoffen en biologische agentia. Aanmeldperiode RAS subsidie voor opleidingen van het sectorplan gesloten 02-02-2017.
Pensioenleeftijd BPF Schoonmaak vanaf 2015 omhoog Service Management Uncategorized.
De pensioenleeftijd bij het Bedrijfstakpensioenfonds Schoonmaak en Glazenwassersbedrijf BPF Schoonmaak gaat vanaf 1 januari 2015 omhoog van 65 naar 67 jaar. Het is voor deelnemers aan het pensioenfonds nog wel mogelijk vervroegd met pensioen te gaan. Dit kan bijvoorbeeld op AOW-leeftijd zegt BPF Schoonmaak. Het pensioenfonds legt uit Uw werknemer krijgt zes maanden voordat zijn AOW ingaat van ons een berekening voor vervroegd pensioen. En een formulier om vervroegd pensioen aan te vragen. Wil uw werknemer met vervroegd pensioen? Dan moet uw werknemer het formulier invullen en aan ons opsturen. Schoonmaakmachine kopen leasen of huren?
Nieuwe website pensioenfonds Schoonmaak Schoonmaakjournaal.
juli 3 2014 in Nieuws. Het bedrijfstakpensioenfonds schoonmaak en glazenwassersbedrijf BPF Schoonmaak heeft een vernieuwde website www.pensioenschoonmaak.nl met duidelijke taal en gelaagde informatie. BPF Schoonmaak vindt duidelijk en helder informeren van deelnemers en gepensioneerden een prioriteit. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak en Glazenwassersbedrijf BPF Schoonmaak regelt de pensioenen voor werknemers en oud-werknemers in het schoonmaak en glazenwassersbedrijf. BPF Schoonmaak gebruikt zoveel mogelijk duidelijke taal in haar communicatie. Voor de nieuwe website zijn alle teksten volledig herschreven. Omdat sommige pensioenkwesties zich soms lastig laten omschrijven is daarom ook de structuur veranderd. De nieuwe website is ingedeeld in drie niveaus.
Pensioenfonds Glazenwassers en schoonmaakbedrijf Pensioen MoneyWise.
BPF Schoonmaak wil een pensioen uitkeren aan iedereen die is aangesloten. Dat zijn onze deelnemers en gepensioneerden. Deelnemers zijn werknemers die pensioen opbouwen bij BPF Schoonmaak ex-werknemers die eerder pensioen opbouwden bij BPF Schoonmaak Gepensioneerden zijn mensen die een uitkering van het fonds ontvangen. Bent u aangesloten bij BPF Schoonmaak? Dan betalen u en uw werkgever premie voor uw pensioen. Wij beheren en beleggen dit geld. Met de opbrengst betalen wij pensioenen. Dat is niet alleen ouderdomspensioen. Als u komt te overlijden krijgen uw partner en kinderen van ons pensioen. Dat noemen we nabestaandenpensioen. En kunt u niet meer werken omdat u arbeidsongeschikt bent? Dan bouwt u bij ons pensioen op zonder premie te betalen.
Veiligheidscontrole nodig.

Contacteer ons